Usługi

Nie ma firmy bez ludzi, a koszty pracy stanowią ponad połowę, a czasem nawet 80% kosztów stałych każdego przedsiębiorstwa. Jak sprawić, aby praca była efektywna a pracownicy zmotywowani? Jak zatrzymać dobrych pracowników i jak spośród poszukujących pracy wyłowić nowe talenty?

Często podejmujemy działania jednorazowe, nakierowane na rozwiązanie bieżącego problemu. W REVIT.HR uważamy, że można kwestie retencji, płacy za wynik, rozwoju organizacji, zaplanować długofalowo. To rola strategicznego HR. REVIT.HR pomaga dostosować organizację i strategię HR do nowych potrzeb.

W nowoczesnej organizacji rola lidera jest kluczowa. Kierować, motywować, podejmować szybkie decyzje, rozwijać zespół, to tylko kilka z zadań stawianych dziś przed szefem. W REVIT.HR pomagamy rozwijać kompetencje przywódcze, budować długofalowe strategie rozwoju, dostosowywać ścieżki kariery do potrzeb przedsiębiorstwa. Doradzamy także indywidualnie w okresie zmian w przedsiębiorstwie, awansu bądź też, objęcia nowego zespołu.

Traktowana przez wiele lat jako narzędzie wewnętrznego PR, w dobie cyfryzacji, kultura korporacyjna staje się jednym z najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej. Jest ona wyznaczana systemem wartości przedsiębiorstwa a w praktyce postawą właścicieli, liderów i wiodących pracowników. Wyraża się także w systemie wynagradzania, a oczekiwania młodego pokolenia jeszcze bardziej wyostrzają konieczność sprawiedliwego i odpowiedniego do wyniku wynagrodzenia. Kultury nie da się jej kupić na rynku i natychmiast wprowadzić, ponieważ trudno zmienić wieloletnie nawyki. Można jednak na nią oddziaływać. REVIT.HR służy praktycznym doświadczeniem jak zrobić to skutecznie.

Po raz pierwszy na rynku pracy współdziała pięć kompletnie różnych pokoleń. Globalizacja i postępująca integracja w ramach Unii Europejskiej powoduje, że zatrudniamy coraz więcej pracowników różnego pochodzenia. REVIT.HR oferuje wsparcie w zakresie tworzenia polityki różnorodności zgodnej ze strategią przedsiębiorstwa. Oferujemy także naszą pomoc przy wdrażaniu takiej polityki, mierzenia jej efektywności i integracji pracowników w jej ramach.

Zgodność polityki personalnej z lokalnym prawem to podstawa, nieodłączny element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. REVIT.HR pomaga wdrożyć odpowiednie procedury, które gwarantują minimalizację ryzyka oraz zapewniają, że w dobie szybkich zmian, rosnącej konkurencyjność i walki o talenty nie popełniamy błędów ludzkich.

Zespół HR odgrywa ważną rolę w przedsiębiorstwie, kiedy przechodzi ono zmiany. Może to być nowy rynek, fuzja, nowa strategia, czy nowy system IT. Trzeba przekonać współpracowników i otoczenie, aby przyjęli nowy projekt, uczestniczyli w nim. Eksperci REVIT.HR wykorzystują doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu wielu projektów mających na celu wprowadzenie zmian w organizacji. Jako firma zapewniamy również pomoc przy przejściu przez okres przemian i przekuciu nowych doświadczeń w nowy sposób zarządzania.

W dobie cyfryzacji, różnorodności, globalizacji, znalezienie i utrzymanie najlepszych pracowników wymaga silnej marki pracodawcy. Wymaga także otwarcia się na nowe metody rekrutacji. REVIT.HR wspiera działy HR i Komunikacji w zbudowaniu planu działania, który pozwoli na ciągłe budowanie marki pracodawcy. Dla naszych klientów prowadzimy też, przy wybranych projektach, działania typu „executive search”.

Skontaktuj się